اجرای آسفالت در هوای سرد / اجرای آسفالت در تهران / اجرای آسفالت گرم / اجرای آسفالت و زیر سازی / قیمت اجرای آسفالت خیابان / شرایط اجرای آسفالت / اجرای آسفالت شهری / اجرای آسفالت با فینیشر / اجرای آسفالت بیندر .

 

اجرای آسفالت نیازمند رعایت نکاتی است تا بتواند در مدت زمان مورد انتظار بدون ایجاد آسیب و خرابی به فعالیت ادامه دهد و نیازی به تعمیر و ترمیم آن نباشد.

آسفالت

برخی از نکاتی که لازم است تا در زمان اجرای آسفالت به آن توجه شوند عبارتند از:

  1. دمای هوا در زمان اجرای آسفالت نباید کمتر از ۵ درجه سانتی‌گراد باشد
  2. اگر برای اجرای آسفالت از ماشین‌آلات مخصوص استفاده می‌شود، علاوه بر لزوم تنظیمات روی دستگاه، لازم است تا از رانندگان خبره استفاده شود تا آسفالت کاملا منظم و مطابق استانداردهای لازم روی سطح پخش و فشرده شود.
  3. برای کوبش و فشرده کردن آسفالت باید از غلطک‌های مناسب و با وزن مناسب و با رعایت استاندارد‌های لازم استفاده شود تا آسفالت به مقدار مورد نیاز و کافی فشرده شود و همچنین از جابجا شدن آسفالت زیر فشار غلطک جلوگیری شود.
  4. فشرده کردن آسفالت باید پس از پخش آن انجام شود و ایجاد فاصله بین پخش و کوبش، ممکن است کیفیت آن را کاهش دهد.
  5. پس از پخش و فشرده‌سازی آسفالت گرم، حداقل تا سه ساعت از عبور خودروها و وسایل سنگین از روی آسفالت باید جلوگیری شود و دمای آسفالت نیز باید به کمتر از ۴۰ درجه سانتی‌گراد برسد.