شرایط اجرای آسفالت سرد/ آسفالت سرد نوعی از آسفالت است که هنگام نصب در دمای محیط به انجام می‌رسد و مدتی پس از اجرا، در هوای گرم بماند تا عمل بیاید. توجه به شرایط و نکات زیر برای استفاده در اجرای آسفالت سرد ضروری است تا به کیفیت و کارایی لازم برسد.

آسفالت

  • حداقل دمای لازم برای اجرای آسفالت سرد، ۱۰ درجه سانتی‌گراد است و اگر دما کمتر از این مقدار باشد، آسفالت به درستی اجرا نمی‌شود و کیفیت و عمر آن کاهش می‌یابد.
  • اجرای آسفالت سرد باید در هوای نسبتا گرم به انجام برسد و مدتی پس از اجرا نیز هوا خشک و مرطوب باشد تا آسفالت به خوبی عمل بیاید.
  • چنانچه از چند لایه آسفالت روی هم استفاده می‌شود، ابتدا می‌بایست منتظر ماند تا لایه‌ی زیرین کاملا خشک و عمل آوری شود و سپس لایه‌های رویی اجرا شوند.
  • پیش از عمل آمدن آسفالت از تردد وسایل نقلیه روی آسفالت باید خودداری شود و در صورت لزوم، حداکثر سرعت این وسایل باید ۳۰ کیلومتر در ساعت تعیین و محدود شود. در هر صورت تردد وسایل نقلیه سنگین، به آسفالت آسیب خواهد رساند.