آسفالت / زیر سازی آسفالت / زیر سازی آسفالت خیابان / زیر سازی آسفالت جاده / زیر سازی آسفالت پشت بام / زیر سازی آسفالت قیمت / هزینه زیرسازی اسفالت / زیر سازی آسفالت بیندر و توپکا .

 

اجرای آسفالت نیازمند سطحی است که دارای استانداردهای لازم باشد تا از جابجایی، نشست و ترک خوردگی آن جلوگیری شود. برای اینکه سطحی مناسب جهت پخش آسفالت در اختیار داشته باشیم، اگر سطح اجرا قبلا دارای شرایط لازم بسته به کاربرد و نیازهای موجود نداشته باشد، لازم است تا عملیات زیرسازی آسفالت انجام شود و سپس آسفالت روی آن اجرا گردد.

خاکبرداری پیش از اجرای آسفالت

آسفالت / اگر خاک محل اجرای آسفالت نرم باشد ابتدا لازم است تا عملیات خاکبرداری انجام شود. بسته به مقدار خاک دارای کیفیت پایین، از ۲۰ تا ۶۰ سانتی‌متر از سطح خاک برداشته می‌شود. برای انجام خاک‌برداری می‌بایست پیش‌بینی‌های لازم جهت ابزارآلات برداشتن خاک و حمل نخاله در نظر گرفته شود که بسته به ضخامت خاکبرداری می‌تواند کاری مشکل و نسبتا پرهزینه باشد.

خاکریزی پیش از اجرای آسفالت

پس از خاکبرداری، لازم است تا خاک جدید با لایه‌های مورد نیاز از شن یا خاک با استانداردهای لازم جهت کاربرد مورد نظر در سطح پخش شود و آب‌پاشی و کوبش صورت بپذیرد. حمل خاک و شن و سنگ به محل کارگاه و انجام عملیات ساختمانی نیازمند ماشین‌آلات مربوط و رعایت اصول فنی و محاسبات دقیق است تا کارایی مورد انتظار از آسفالت در دسترس قرار بگیرد.

اجرای آسفالت

آسفالت

اجرای آسفالت می‌تواند به صورت چند لایه باشد که لایه‌های زیرین کارکرد زیرسازی دارند. آسفالتی که برای زیرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد، آسفالت بیندر یا آسفالت آستر نامیده می‌شود. پس از پخش و کوبش آسفالت بیندر، لایه‌ی آسفالت اصلی روی سطح پخش و اجرا می‌گردد.

لازم به ذکر است که آسفالت در محل‌های گوناگون مورد استفاده است و روش زیرسازی آسفالت در یک جاده‌ی بین شهری با آسفالت یک کوچه‌ی کم‌تردد متفاوت است و نوع لایه‌های زیرسازی، مصالح و روش کار در هر یک متفاوت است.