آسفالت ضد آب / آسفالت به صورت معمول مقداری از آب را از خود عبور می‌دهد که ممکن است در برخی کاربردها موجب شود تا مشکلاتی برای جاده یا سازه ایجاد شود. با استفاده از مواد پلیمری خاص، انواعی از آسفالت تولید شده‌اند که آب را از خود عبور نمی‌دهند و در نتیجه می‌توانند برای کاربردهای جدیدی استفاده شوند.

این مواد ممکن است به طور کامل جانشین قیر آسفالت باشند یا موادی باشند که در زمان ساخت آسفالت با قیر ترکیب می‌شوند تا آسفالتی مقاوم در برابر نفوذ آب ایجاد شود.

آسفالت

کاربرد آسفالت ضد آب چیست ؟

آسفالت‌های ضد آب در برخی کاربردهای زیر ممکن است استفاده شوند:

  1. باند فرودگاه‌ها
  2. محل‌هایی که زیرسازی مناسب ندارد و نفوذ آب به زیر آسفالت می‌تواند باعث نشست زمین شود
  3. برای پوشش سازه‌هایی که نباید آب به آن نفوذ کند

جانشین آسفالت ضد آب چیست ؟

آسفالت ضد آب / علاوه بر استفاده از آسفالت ضد آب، می‌توان از مواد ضد آب پیش از اجرای آسفالت استفاده نمود تا آب نتواند به لایه‌های زیرین آسفالت نفوذ کند. این لایه‌های محافظ از ترکیب‌های سنتی مثل قیرگونی تا مواد پلیمری مثل چسب قیر ماستیک و برخی مواد پلیمری دیگر وجود دارند.

بسته به اینکه چه نیازهای فنی و اقتصادی در پروژه موجود باشد، کارشناسان مربوط می‌توانند راه‌حل‌های مناسب رای هر محل را به شما ارائه نمایند.