آسفالت در گذر زمان و به دلیل عبور و مرور زیاد یا شرایط جوی نامناسب ممکن است آسیب ببیند یا ترک بردارد. چنانچه وضعیت کلی آسفالت هنوز قابل استفاده باشد، می‌توان با هزینه‌ی کمتری، بخش‌های آسیب دیده آسفالت را ترمیم و بازسازی نمود.

ترمیم آسفالت

برای بررسی شرایط فعلی و امکان‌سنجی ترمیم آسفالت، لازم است تا کارشناسان از وضعیت آن بازدید نمایند و بتوانند برآورد زمان و هزینه‌ی ترمیم را به انجام برسانند.

جهت مشاوره و بازدید و برآورد هزینه‌های ترمیم آسفالت با ما تماس بگیرید.